Menu Close

Gamtamokslinis mokinių ugdymas

Gamtamokslinis mokinių ugdymas remiasi gamtos mokslų dalykų: biologijos, chemijos, fizikos – žiniomis. Tuo tikslu į Jonavos pradinę mokyklą pasidalinti gerąja patirtimi buvo pakviestos Jonavos R. Samulevičiaus progimnazijos biologijos mokytoja – Virginija ir chemijos mokytoja Lina. Šios mokytojos pasidalino patirtimi apie gamtamokslinio ugdymo priemonių įvairiapusišką panaudojimą. Patarė ką galima tyrinėti su pradinukais, kokius bandymus atlikti. Praktiškai pademonstravo mikroskopų ir kitų mažiau žinomų priemonių panaudojimą pamokose.

Samulevičiaus mokytojos pabrėžė, kad nuo pirmųjų gamtos mokslų pamokų ugdomas poreikis pačiam tirti ir pažinti, keliauti, domėtis ir aktyviai veikti. Taip puoselėjama meilė gamtai.

Mūsų mokyklos mokiniai skatinami dalyvauti papildomojo ugdymo veikloje – dalyvauti būreliuose, susijusiuose su gamtamoksline veikla, olimpiadose, konkursuose, konferencijose, ekspedicijose, projektuose.

Skip to content