Menu Close

2014-04-23 “Tarmių lobynai”

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius organizuoja etnokultūrinį projektą „Mūsų lobynai“. 2014 m. balandžio 23 d. Kauno jaunųjų turistų centre vyko etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ regioninės varžytuvės „Tarmių lobynai“ ir „Atverk tautos lobynų gelmes“. Regionines varžytuves laimėję dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomais ir atminimo prizais, vadovai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais.

Projekto tikslai ir uždaviniai

  • Skatinti mokinius domėtis ir pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, puoselėti papročius ir tradicijas.

  • Skatinti mokinius puoselėti ir išsaugoti tarmes.

  • Ugdyti etnokultūrinį kūrybiškumą, baltišką pajautą.

  • Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti savo mintis ir požiūrį į savo tautos ir krašto praeitį.

  • Suteikti projekto dalyviams galimybę savo kūrybą pristatyti kitiems.

Mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, varžytuvėse „Tarmių lobynai“ nugalėtojomis tapo ir I laimėjo 4c klasės mokinės: Deimantė Jakštaitė ,Kamilė Augustė Jaščemskaitė, Ieva Kulikauskaitė ir laimėjo teisę dalyvauti respublikinėse varžytuvėse Vilniuje gegužės 23 d.

Mokines tarmiškai ir kūrybiškai perteikti kūrinį išmokė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Leonarda Šimonienė ir pavaduotoja ugdymui Jolita Skeirienė.

Pasirinktas tekstas turi būti atliekamas tarmiškai, gražiai, skambiai, folklorine pasakojimo maniera, nepervaidinant. Vertinimo kriterijai: tarmės grynumas, turinys, originalumas, atlikėjo sugebėjimai.

Respublikines varžytuves laimėję dalyviai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atminimo prizais, vadovai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro padėkos raštais. 

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Skeirienė.

Skip to content