Menu Close

2014-10-03 Tarptautinė mokytojų diena

Auksinis  rudens rytas aušta už lango. Po erdvią ir šviesią klasę vaikštinėja Mokytoja. Ji švelniai ir dėmesingai pažvelgia į daugybę žvitrių, susižavėjimo kupinų akių, su pagarba stebinčių Ją. Kokia meile spinduliuoja Jos žvilgsnis, įsmeigtas į smalsius mokinių veidukus!

Mokytojos lūpomis nuslysta santūri šypsena, ir Ji švelniai taria:

– Pradėsime pamoką!

Mokiniai linksmai suklega Jai pritardami ir nekantraudami žengia į mokslo ir tobulėjimo pasaulį. Kas gi kitas juos ten nuvestų, jei ne rūpestinga ir globojanti Mokytojos ranka?

Mūsų mokykloje Tarptautinės mokytojų dienos proga mokinių tėveliai noriai sutiko ir pagerbė savo vaikų mokytojas pravesdami netradicines pamokas. Nuoširdžiai dėkojame šiems tėveliams:

Agnietei Lankelienei, Donaldai Dimšienei, Editai  Vaškevičienei, Angelei Jaskutienei, Giedrei Pūrienei, Vikai Kulikauskienei, Donatui Gureckui, Arvydui Talaliui, Eugenijui Sabučiui, Sigitai Bielo-Petravičienei, Romualdai Paulauskienei, Aurelijai Petrutienei, Jūratei Narbutienei, Gintarui  Sadauskui , Ritai Žuvelienei, Rimantui Kluoniui, Ilonai Martinaitienei, Elonai Liktaravičienei, Vilmai Šlušnienei, Rasai Malinauskienei, Danutei Cvilikienei.

Tą dieną gražiausi, nuoširdžiausi žodžiai buvo skirti mieloms mokytojoms. Džiaugiamės, kad mūsų kolektyvo mokytojas pasveikino socialiniai partneriai: Jonavos policijos komisariato viršininkė Gileta Kisielė ir specialistė Saulė Dirsienė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojos su ugdytiniais. Malonu, kad savo patirtimi dalijosi šventės viešnios, buvusios mokytojos – Joana Janušienė ir Stasė Jankauskienė .

Pelnytos mokinių meilės ir tėvų pagarbos nusipelnė kiekviena mokytoja, todėl Tarptautinės mokytojų dienos proga visos mokytojos buvo ypatingai pasveikintos ir pagerbtos nuoširdžiausiais žodžiais, eilėmis skambančiomis iš mokinių lūpų. Mokiniai palydėdavo savo mokytoją už rankos ir  pasodinę ant prabangaus krėslo, žiūrėdami į akis, išreiškė pačius gražiausius, nuoširdžiausius žodžius savo mokytojai.

Visą kolektyvą nudžiugino šokių klubo „ Bonus“ šokėjų pasirodymas. Mokyklos laikraščio

„Lakštingala“ mažieji korespondentai vadovaujami raštvedės Olgos Šarapajevos, drąsiai kalbino mokytojas, užduodami kuo įvairiausius, intriguojančius klausimus. Šventėje netruko nei dainų, nei šokių, nei jaudinančių istorijų. Nuoširdžiai dėkojame už nuostabią šventės vedimą 3c klasės mokiniui Lukui Zujevui ir 4b klasės mokinei Vakarei Skeirytei.

Parengė Jolita Skeirienė direktorės pavaduotoja ugdymui

Skip to content