Menu Close

2014-11-18 Respublikinė teorinė–praktinė mokinių konferencija ,,Aš galiu!“

2014 m. lapkričio 18 d. Respublikinėje teorinėje – praktinėje mokinių konferencijoje ,,Aš galiu“ Jonavos pradinės mokyklos mokiniai: Miglė Kisieliūtė 3a kl; Rojus Malinauskas 3a kl;

Vakarė Skeirytė 4b kl. paskatinti ugdytojų: mokytojos Gintarės Vinciūnienės ir socialinės pedagogės Jolitos Skeirienės dalyvavo ir skaitė pranešimą „Mūsų sėkmė – visų džiaugsmas“ Vilniaus ,,Šviesos“ pradinėje mokykloje. Mokiniai pristatydami savo pranešimą didesnį dėmesį kreipė į  asmeninius gebėjimus, buriant  mokyklos bendruomenę,  organizuojant  renginius, konkursus, projektus. Skatino kūrybiškai pažvelgti į klasės užimtumo problemas pertraukų metu, gebant tolerantiškai organizuoti ir išspręsti kilusias problemas. Šie mokiniai turėdami meninius gebėjimus dalyvauja ir skleidžia gerąją patirtį mokykloje. Būnant mokyklos bendruomenės nariais svarbu ne tik mokyklos pasiekimai, bet ir žmogiškosios vertybės. Konferencijos organizatoriai visus dalyvius apdovanojo padėkos raštais.

 Tikslai ir uždaviniai:

  1. Ugdyti nuostatą, kad bet kokioje situacijoje galima rasti išeitį.
  2. Skatinti kūrybiškai pažvelgti į problemas ir ieškoti originalaus problemų sprendimo būdo.
  3. Mokyti mokinius raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti savo mintis, naudoti informacines, komunikacines technologijas.
  4. Formuoti praktinės veiklos įgūdžius dirbant grupėje.

 

Parengė vyresnioji socialinė pedagogė Jolita Skeirienė
ir pradinių klasių mokytoja Gintarė Vinciūnienė.

Skip to content