Menu Close

2015-03-31 Lietuvos pradinių mokyklų asociacijos (LPUMA) steigiamasis suvažiavimas-konferencija

2015 m. kovo 31 d. Kauno Panemunės pradinėje mokykloje vyko Lietuvos pradinių mokyklų steigiamasis suvažiavimas „Nuo mažo vaiko – iki didelio žmogaus“, kuriame dalyvavo mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Dapšienė.

Suvažiavime užsiregistravo 60 Lietuvos įstaigų vadovų. Buvo priimta suvažiavimo programa ir patvirtinti nuostatai.

 Po Panemunės pradinės mokyklos meninės raiškos studijos „Nuojauta“ vaikų parodyto pavasarinio vaizdelio suvažiavimo dalyvius pasveikino LR Seimo narys M. Zasčiurinskas, švietimo ir mokslo viceministrė G.Krasauskienė, Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A.Bagdonas, pavaduotoja O.Visockienė, vyr.specialistė D. Tindžiulienė. Suvažiavime pranešimus skaitė Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus formaliojo švietimo poskyrio vedėja V. Adaškevičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė R. Mečkauskienė, ŠMM Ugdymo plėtotės centro ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja A. Rudienė, projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapo vadovė E. Melnikė.

 LPUMA prezidente, atsisakius daugiausiai balsų surinkusiai V. Rupainienei, išrinkta Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos direktorė A. Burbienė. Išrinktoji asociacijos taryba atstovauja visoms Lietuvos apskritims. Asociacijos motto  „Nuo mažo vaiko – iki didelio žmogaus“.

Mūsų mokyklos direktorė ir pavaduotoja tapo LPUMA narėmis.

Skip to content