Menu Close

2015-09-29 Dorinio ugdymo pamoka su sese Pranciška

Jonavos pradinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja Jūratė Bagdonavičienė pakvietė Sesę Pranciška Neringa į mokyklą pravesti netradicinę dorinio ugdymo pamoką.

  • „Pranciškos vardą gavau jau vienuolyne. Tačiau abu vardai – ir Pranciška, ir Neringayra įrašyti mano pase“ – kalbėjo sesė Pranciška.
  • „Esu kilusi iš Joniškio rajono Skaistgirio parapijos, o Jonavoje esu jau aštuntus metus.

Mes – kelios seserys, Jonavoje dirbam ir gyvenam. Aš sekmadieniais vedu katechezės užsiėmimus vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems, taip pat dirbu Bukonių pagrindinėje mokykloje tikybos mokytoja, esu Jonavos Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio ugdymo fakulteto lektorė ir dar atsakinga už daugybę sričių, pvz., visuomeniniais pagrindais dirbu Užsienio lietuvių sielovados referente, esu Jonavos Pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinė asistentė, ir kt. veiklos.“

Dorinio ugdymo pamoką pradėjo nuo maldos. Pirmasis Dievo įsakymas sako: „Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną“. Kitaip tariant, „eik į santykį su Manim, pasitikėk Manimi kiekvieną dieną, mokykis dvasingumo, priimk sakramentus, atlik išpažintį, pripažink, kad tu esi žmogus ir esi nuodėmingas, kad sugebi net septynis kartus per dieną nusidėti…“.

Pirmas Dievo įsakymas yra pats svarbiausias. Mes galvojame, kad mes nenusidedame. Tačiau taip nėra – mokė sesė Pranciška. Mokiniai buvo mokomi ir giesmių pritariant sesei Pranciškai gitara.

Parengė direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content