Menu Close

2016-03-03 Olimpinio švietimo kongresas – projekto „Olimpinė karta 2016“ renginys

Olimpinio švietimo kongresas – projekto „Olimpinė karta“ renginys, siekiantis kartą į metus pakviesti projekto narius ir kitas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklas, pedagogus, visus besidominčius olimpiniu sąjūdžiu pasidalinti nuveiktais darbais, pasiektais rezultatais, lūkesčiais, aptarti olimpinio švietimo perspektyvas Lietuvoje ir pasaulyje, gilintis į su olimpizmu susijusias sritis.

Olimpinio švietimo kongresas vyko  vieną dieną Kauno Žalgirio arenoje. Dalyvavo 350 dalyvių. Kongreso metu kiekvienais metais apžvelgiame Olimpizmo naujienas, lektoriai nagrinėja temas, aktualias olimpiniam sąjūdžiui, buvo pristatomi praktiniai olimpinio švietimo įgyvendinimo būdai ir strategijos.

2016 m. kongrese didelis dėmesys skirtas santykiui tarp pedagogų ir ugdytinių, gilinamasi į vaikų ir jaunimo motyvacijas sportuoti. Pranešimus skaitė dr. Christopher Spray (Didžioji Britanija), Inga Stasiulionytė (Lietuva) ir Donatas Petkauskas (Lietuva).

Mūsų mokyklą atstovavo direktorė Birutė Prasauskienė ir pradinio ugdymo mokytoja Gintarė Vinciūnienė. 

Parengė direktorė birutė Prasauskienė

Skip to content