Menu Close

2016-05-16 Netradicinė tikybos pamoka

Gegužės 16 d. dieną tikybą lankantys trečių klasių mokinukai šią pamoką turėjo Jonavos apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Pamokos temą  „Bažnyčia – praeitis; dabartis; amžinybė“ vedė zakristijonas Regimantas. Vaikai sužinojo daug naujų dalykų ir apie Mišių šventimą seniau, ir apie tai, kad varpu skambinama kiekvieną dieną 12 val. ir kviečiama maldai „Viešpaties angelas„ (juo Regimantas leido paskambinti visiems), ir apie tai, kas toks buvo apaštalas Jokūbas, ir apie simbolius ir ženklus bažnyčios viduje. Vaikai ir klausykloje pasėdėjo, ir kunigo vietoje prie altoriaus pastovėjo (mažesnius zakristijonas pakėlė), ir užlipę į viršų vargonais pagrojo, ir giesmelę pagiedojo. Zakristijoje vaikai susipažino su liturginiais rūbais ir reikmenimis. Galėjo viską paliest. 1.5 val. pralėkė taip greit, kad kelionę į bažnyčios požemius nusprendėm atidėti rudeniui. Tikybą lankantys nuo pirmos klasės mokiniai gavo pažymėjimus, kurie leis kitais metais greičiau susitikti su Jėzumi.

Vyr. tikybos mokytoja Jūratė

Skip to content