Menu Close

2016-10-04 Konferencija “Sveikatos netolygumų mažinimas Jonavos rajone”

Jonavos rajono savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuras spalio 4 d. surengė konferenciją „Sveikatos netolygumų mažinimas Jonavos rajone”, kurioje dalyvavo sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupė, Kauno regiono savivaldybių atstovai, Jonavos rajono savivaldybės administracijos seniūnai, švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ir specialistai, sveikatą stiprinančių mokyklų koordinatoriai, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovai.

Konferencijos tikslas – atskleisti glaudžius priežastinius ryšius tarp įvairių sektorių veiklos ir gyventojų sveikatos. Į konferenciją atvyko Nacionalinės sveikatos tarybos narė, Sveikatą stiprinančio Kauno regiono Konsultantų tarybos pirmininko pavaduotoja prof. Irena Misevičienė, kuri perskaitė pranešimą „Sveikatą stiprinančio Kauno regiono savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Europos  „Sveikata 2020″ politikos ir Lietuvos sveikatos programos pagrindinę strateginę veiklos kryptį „Sveikata visose politikose”.

Prasidėjus konferencijai, prof. I. Misevičienė įteikė Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui PSO Europos regiono direktorės Dr. Zsuzsanna Jakab padėkos suvenyrą už aktyvų dalyvavimą organizuojant Kauno regione Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikų regionų tinklo 23 metinį pasitarimą, kuris vyko š. m. rugsėjo 22−23 d. Kauno rajone.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus pristatė savivaldybės administracijos atstovai, atskleisdami esamą jonaviečių sveikatos būklę, socialinę–ekonominę charakteristiką, sveikatos gerinimo kryptis Jonavos strateginiuose dokumentuose ir projektuose.

Antroje dalyje savivaldybės įstaigų atstovai kalbėjo apie vykdomas veiklas, siejamas su visuomenės sveikatos gerinimu. Pranešimą skaitė ir mūsų mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė. Prof. I. Misevičienė aukštai įvertino mokyklos direktorės vykdomas veiklas mokykloje. Pažymėjo, kad teisinga linkme dirbama ir palinkėjo tolimesnės sėkmės.

Parengė mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content