Menu Close

2016-10-12 Mokyklos bendruomenės stiprinimo modelis – tėvų forumas

Vienas pagrindinių modelio diegimo tikslų – maksimaliai pagerinti mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą kuo daugiau mokinių tėvų, efektyviai pasidalinant atsakomybe mokyklos valdyme.

Siekiant įgyvendinti pokyčius, svarbu numatyti konkrečius žingsnius, ką reikia daryti. Direktorė Birutė Prasauskienė, mokyklos psichologė Oksana Liutkevičienė organizavo susitikimą mokyklos tėvų aktyvui ir norintiems prisijungti prie tėvų forumo. Bendravimas vyko pagal „Apskrito stalo“ principus. Kad kiekvienas narys prisimintų bendravimo susitarimus, vyko darbas grupėse. Tėveliai parengė projektą „Tėvų profesijos, pomėgiai, įdomi patirtis“

Ko norime pasiekti? Ką dėl to reikia padaryti? Kada, kaip dažnai reikia tą daryti? Kas savanoriškai inicijuos veiklų įgyvendinimą ir burs komandą? Sėkmingas rezultatas
Parengti projektą „Tėvų profesijos, pomėgiai, įdomi patirtis“ 1.Inicijuoti
veiklas klasės mokinimas neformalioje aplinkoje.
2.Skelbti
klasėje apie
ugdomąją veiklą
4. Mokyklos
svetainėje trumpai
aprašyti pravestą veiklą
5. Kviesti
prisijungti paralelines klases
1.Kiekvieną mėnesį skelbti ir žinoti apie vykdomas veiklas Atsakingas asmuo
( mama, tėtis), kuris organizuos veiklą
 

Antroje dalyje išklausė psichologės Oksanos Liutkevičienės pranešimo ir vyko diskusija tėvams aktualia tema. Tėvų forumo temos paskelbtos mokyklos tinklalapyje ir bus organizuojami susitikimai kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį.

Parengė mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content