Menu Close

2016-10-21 Pirmokų pasų įteikimo šventė

Jonavos pradinėje mokykloje praėjus pirmokėlių adaptaciniam laikotarpiui, vyko pirmokų pasų įteikimo šventė. Renginys prasidėjo pirmokų atliekama mokyklos daina, kurią su labai dideliu noru mokėsi pirmokėliai.  Šventės  dalyvius, tėvelius ir mokytojus pasveikino mokyklos direktorė, kuri  pabrėžė, kad tai Švietimo ir mokslo ministerijos dovana visiems pirmokams. Simbolinį dokumentą mokyklą pradedantys lankyti vaikai gauna nuo 2004 metų. Pirmoko pasas pakviečia leistis į kelionę po Lietuvą, jos istoriją ir dabartį. Pirmoko pase trumpai ir žaismingai supažindinami mokiniai  su Lietuvos gamta, kalba, miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų iš Lietuvos istorijos, Lietuvos himnas, papasakojama apie svarbiausius Lietuvos simbolius – Vytį ir vėliavos spalvų reikšmę. Mokytojams yra parengta metodinė priemonė „Pilietiškumo ugdymas pradinėse klasėse“, kurioje pateiktos rekomendacijos kaip kūrybiškiau pamokose panaudoti Lietuvos pirmoko pase esančią informaciją. Šventėje puikiais pasirodymais džiugino  pirmokėliai, kuriuos parengė vyresnioji muzikos mokytoja Ina Sipavičienė.

Po puikių pasirodymų ir pirmoko priesaikos direktorė B. Prasauskienė įteikė kiekvienam pirmokui pasą, kuris savo stilistika primena tikrąjį pasą ir yra simbolinis dokumentas, patvirtinantis, kad vaikas tapo mokiniu ir pradėjo lankyti mokyklą.

Parengė mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content