Menu Close

2017-01-11 Trečiasis tėvų forumo susitikimas

Sausio 11 d. mokykloje vėl rinkosi aktyvūs tėveliai. Susirinkusiems tėveliams mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė pasiūlė sudaryti darbo grupę tėvų forumo nuostatų parengimui, skatino paraginti artimuosius, draugus skirti mokyklai 2 procentų  paramą, pasiūlė kokiomis priemonėmis būtų galima aktyvinti mokinių pertraukas. Susitarta klasėse įsigyti  (šokdynes, lankus, lipnius taikinius, jo-jo, kamuolius), pertraukų metu mokiniai galės žaisti  stalo tenisą, po pirmos pamokos dalyvauti visuotinėje rytinėje mankštoje. Apspręsta radijo „Mes“ laidos „Pradinukas“ tema “Bendruomeniškumas“. Direktorė  pabrėžė, kad visų bendras tikslas yra saugus, laimingas, mylimas , turintis draugų, suprastas mokytojų ir tėvų, patiriantis ugdymosi sėkmę vaikas. Mokyklos vadovė akcentavo, kad bendradarbiavimas su tėvais  yra labai svarbus veiksnys siekiant bendrų tikslų. Labai džiaugiamės, kad tėveliai tampa vis aktyvesni ir vis labiau įsitraukiantys į ugdymo (-si) procesą, mokyklos gyvenimą. Tik bendru darbu galime pasiekti gražių rezultatų.

Antroje dalyje tėveliai bendravo su mokyklos psichologe Oksana Liutkevičiene  tema „Konstruktyvus bendravimas: mokytojas, klasės draugai, tėvai“.

 Mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content