Menu Close

2016-04-05 Pavasarinė talka

Balandžio 5 d. Jonavos pradinėje mokykloje nuskambėjus paskutinės pamokos skambučiui darbo diena nesibaigė. Pavakary mokyklos taryba sukvietė mokyklos bendruomenę į pavasarinę talką – sutvarkyti parkelį, esantį prie Varnutės tvenkinių. Dar praeitų metų rudenį mokyklos bendruomenė atsodino šį jauną medelyną. O pasibaigus žiemai visiems rūpėjo, kaip medeliai prigijo. Susirinko gausus mokinių, tėvelių, pedagogų būrys. Buvo išgrėbti lapai, šiukšlės, surinkti akmenys, aprišti medeliai ir išpurenta žemė aplink juos. Ši talka dar labiau sutelkė bendruomenę. Kartu darbavosi skirtingų klasių mokiniai, tėvai, kurie susipažino ir susidraugavo. Šeimos turėjo galimybę daugiau laiko praleisti kartu. Suaugusieji savo pavyzdžiu skatino vaikus saugoti ir puoselėti aplinką. Organizuodami tokią veiklą ugdome mokinių pilietiškumo jausmą, atsakomybę už savo miestą.

Dar prieš pavasario atostogas, kai mokykloje buvo minimos pasaulinė žemės ir pasaulinė vandens dienos, visi mokiniai iškilmingai pasižadėjo saugoti tai, kas žemėje brangiausia: tyrą orą,  gyvąją gamtą,  švarų vandenį, gražų kraštovaizdį, dirvožemį, švarią gyvenamąją aplinką. Šiandien šis pasižadėjimas buvo patvirtintas konkrečiais darbais.

Sutvarkius parkelį, šeimos dar ilgai nesiskirstė po namus. Daugelis toliau leido laiką gryname ore, šnekučiavosi, mokiniai pasklido po dviračių takus.

Mokyklos taryba dėkoja visiems, atsiliepusiems į kvietimą ir dalyvavusiems bendruomenės talkoje.

Edita Ruckienė 
Mokyklos tarybos pirmininkė

Skip to content