Menu Close

Tarptautinis projektas “Draugystės pynė”

Lapkričio 2d – gruodžio 17 d. prisijungėme prie tarptautinio projekto „Draugystės pynė“, kurį organizavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Klaipėdos lopšelis – darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė taryba.  Projekto tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, norint atkreipti vaikų dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Projektui buvo pateikti kūrybiniai darbai – apipavidalinti savo rankų iškirpti trafaretai. Kūrybinius darbus atliko 13 socialinių įgūdžių lavinimo būrelio „Padėkime užaugti“ mokinių. Projekte dalyvavo ir mokiniams padėjo atlikti darbus specialioji pedagogė, logopedė Edita Ruckienė ir socialinė pedagogė Jolita Skeirienė. Darbų paroda vyksta Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje gruodžio 1-17 d. Atlikti darbai taip pat eksponuojami facebook paskyroje „Padėkime vaikui“, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos internetiniame puslapyje.

Dalyvavimas projekte paskatino mokinių bendradarbiavimą, pagarbą vieni kitiems, skatino mokinių saviraišką, kūrybiškumą, jų gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, lavinti smulkiąją motoriką. Taip pat vykdoma pedagogų gerosios patirties sklaida, bendradarbiaujant su kitomis šalies ir Europos ugdymo įstaigomis. Anot organizatorių, parodai atsiųsta 2895 kūrybiniai darbai.

Specialioji pedagogė, logopedė Edita Ruckienė

Skip to content