Menu Close

Advento  laikotarpis 2016-11-28–12-23

Mokykloje vyks projektas „Jėzaus gimtadienio belaukiant‘‘. Projektas apima lapkričio 28– gruodžio 23 dienų laikotarpį.

Adventas – tai lotyniškas žodis, kuris reiškia „atėjimą“. Adventas kasmet išgyvenamas 4 savaites prieš Kalėdas. Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis. Advento funkcija: pranešti, ypač vaikams, kad artėja Kalėdos, pasiruošti joms, priminti, kad Jėzus ir mūsų gerumas yra tikroji šviesa, kuri nugali tamsumas ir blogį. Kalėdų laukimas – gerumo metas. Norisi būti geresniems kitiems, dažniau nusišypsoti. Projekte dalyvauja 1-4 klasių mokiniai. Darbo rezultatas – Šv. Kalėdų šventės prasmės atskleidimas, gebėjimo ir noro suteikti aplinkiniams džiaugsmo išugdymas. Tikslas – suvokti Advento laikotarpio prasmę.

Projekto tikslai:

Perteikti mokiniams Didžiojo stebuklo – Dievo Sūnaus – atėjimo į žemę svarbą.

Suvokti Advento laikotarpio prasmę.

Surinkti „auką“ – žvakes, kurios bus nuvežtos benamiams.

 Ugdyti mokinių gebėjimą pasiruošti šventėms.

Projekto uždaviniai:

Supažindinti mokinius su advento vainiko atsiradimo istorija bei vainiko ir žvakių simbolika.

Priminti Jėzaus gimimo istorija ir išmokyti kalėdinių giesmių.

Sudaryti sąlygas visiems mokiniams aktyviai dalyvauti įvairioje organizuojamoje veikloje.

Padėti vaikui augti dvasingam ir jaustis svarbiam visuomenės nariui, skatinti jį siekti vidinės ir išorinės ramybės.

Ugdyti gebėjimą ruoštis bei laukti šventės kaip didžiulio stebuklo.

Mokinių  kūrybinių gebėjimų ugdymas:

  1. Sveikinimai klasės draugams ir šeimos nariams.
  2. Gerumo darbų dovana Jėzui.
  3. Advento vainikų gaminimas (3 klasių mokiniai).
  4. Kalėdinių giesmių giedojimas pamokose.

Laukiami projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu mokiniai supras Advento prasmę. Išmoks pasveikinti, išreikšti dėkingumą ir dalintis savo jausmais su klasės draugais, artimaisiais bei kitais. Darant gerus darbeliui (dovaną Jėzui) suvoks nuoširdumo ir gėrio įtaką kitiems, t.y. kad mes patys galime būti vieni kitiems dovana. Mokiniai išmoks naujų giesmių, kurių dėka  pajus Šv. Kalėdų laukimo džiugesį. O sukurta šventės laukimo nuotaika padės džiugiai sutikti Kalėdų šventę.

  Jėzaus gimtadienio belaukiant

Parengė tikybos vyresnioji mokytoja Jūratė Bagdonavičienė

Skip to content