Menu Close

Apie mokyklą

INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS

Jeigu pasirinksite mūsų mokyklą

● Jūsų vaikas bus saugus, nes
○ bus gerbiamas visos mokyklos bendruomenės,
○ turės rūpestingą klasės auklėtoją, būrį draugų, jaukią klasę,
○ jo nenuskriaus aukštesniųjų klasių mokiniai,
○ galės lankyti pailgintos dienos grupę,

● Atsižvelgiant į Jūsų vaiko gebėjimus, ugdytis jam padės
○ kvalifikuotos pradinio ugdymo mokytojos,
○ anglų kalbos, muzikos ir šokio specialistės,
○ reikalui esant – specialioji pedagogė- logopedė, socialinė pedagogė,
○ rasti tinkamą literatūrą ar informaciją padės bibliotekininkė

● Individualius gebėjimus Jūsų vaikas turės galimybę plėtoti
○ muzikos, šokio, dailės, teatro, sporto, kompiuterinio raštingumo būreliuose,
○ šventėse, konkursuose, viktorinose ir kt. renginiuose.

● Jūsų vaikas suvoks ir ugdysis
○ pagarbą, draugiškumą, atjautą kitam žmogui,
○ atsakomybę už savo veiksmus,
○ gebėjimą priimti sprendimus,
○ gebėjimą gėrėtis kitų sukurtu grožiu bei poreikį kurti pačiam

PRADINIO UGDYMO DALYKAI

1. Dorinis ugdymas: etika arba tikyba
2. Lietuvių kalba
3. Anglų kalba (nuo 2 klasės)
4. Matematika
5. Pasaulio pažinimas
6. Dailė ir technologijos
7. Muzika
8. Šokis
9. Kūno kultūra

Skip to content