Menu Close

Dainuoju Lietuvai

Lyg didis slėpinys iškyla tėvynė. Pasaulis be tėvynės — tarsi lengvai ir greitai perskaitomas
puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet
sieloje tyliai suskambės: tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima.
(Vydūnas)
Kovo 11-oji- viena svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Ši diena simbolizuoja tautos valią ir
nepalaužiamą norą būti laisvais savo šalies piliečiais ne tik istorinę dieną, bet ir šiandieną. Lietuvos
valstybę auginame kasdien ir kiekvienas, todėl mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva. Galimybę
gyventi laisvai ir vieningai žyminčios dienos minėjimą pradėjome iki pat širdies gelmių įaugusiu
Lietuvos valstybės himnu „Tautiška giesmė“.
Šventinio koncerto metu šiai dienai buvo skirti gražiausi žodžiai, eilėraščių posmai, suvirpinę
ne vieno salėje sėdėjusio klausytojo širdį. Ir pats jauniausias, ir vyriausias mokinys sukosi šokio
ratelyje, dainavo, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Daina keitė dainą, eilėraštis – eilėraštį,
šokis – šokį, vienas muzikos instrumentas – kitą.
Šiandien turime daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus priklauso nuo mūsų. Puoškime tėvynę savo
mažais ir dideliais darbais. Mylėkime ir stenkimės stiprinti savo šalį, didžiuotis laisve, brangindami
tai, kas telpa žodyje LIETUVA! Visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Skip to content