Menu Close

Dėl asmenų privalomo izoliavimo, atlikus kaupinių pgr tyrimą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas (info žemiau) visiems iš
bendro kaupinio asmenims gavus teigiamą kaupinių pgr tyrimo rezultatą
izoliavimas taikomas kaip profilaktiškai atlikus tyrimą, t.y.
neturinčiam simptomų, t. Y. Nuo iš nosies landų tepinėlio ėminio
kaupinių pgr tyrimui paėmimo datos iki  individualaus laboratorinio
pgr tyrimo dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymo datos.

Esant teigiamam pgr tyrimo rezultatui, asmuo –  ligonis, sprendimą dėl
jo pasveikimo priima šeimos gydytojas, o visi su šiuo asmeniu sąlytį
turėjusieji asmenys privalomai izoliuojami 14 dienų nuo paskutinės
sąlyčio dienos.  Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, jei asmuo
nėra turėjęs sąlyčio su sergančiuoju covid-19 liga (koronaviruso
infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš viruso
atmainų arba susijęs su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų
nustatyta viena iš viruso atmainų iki 10 dienų, ne anksčiau, kaip 7
izoliavimo dieną atlikus sars-cov-2 pgr tyrimą ir gavus neigiamą
rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo
takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių
simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Atkreipiame dėmesį į v-352 sam įsakymo nuostatas, dėl izoliavimo
taisyklių taikymo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr
[1]

84.6. Asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus nosies landų
tepinėlių ėminių kaupinių pgr tyrimą, nustatytas teigiamas
rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims:

84.6.1. Kol bus gautas asmenų, kurių bendrame kaupinyje, atlikus
nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių pgr tyrimą, nustatytas
teigiamas rezultatas, individualių laboratorinių tyrimų dėl covid-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymai, jeigu individualūs tyrimai
covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti yra atliekami.
Tolesnis kiekvieno tokios grupės nario izoliacijos termimas nustatomas
atsižvelgiant į individualių tyrimų rezultatus;

        * vadovaujantis ov sprendimo v-513 nuostatomis
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a/asr
[2]

8.    Įpareigoti mokyklos vadovą:

8.1.1. Šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju: kaupinių pgr
tyrimo tikslą, sąlygas, tvarką (esant teigiamam kaupinių pgr tyrimo
rezultatui, registraciją pgr tyrimui, siekiant nustatyti konkretų
sergantį (-čius) covid-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is),
pareigą apie kaupinių pgr tyrimo ir pgr tyrimo rezultatus pranešti
mokyklų vadovams, skiriamą izoliaciją asmenims, kurių bendrame
kaupinyje, atlikus kaupinių pgr tyrimą, nustatytas teigiamas
rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims ir jos sąlygas,
kitas pareigas, teises ir kt.) Bei asmens duomenų tvarkymą;

           12.  Pavesti kauno gmp:

           12.2.2. Teigiamo kaupinių pgr tyrimo rezultato atveju –
organizuoti mokinių atstovų pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių
mokinių ir mokyklos darbuotojų informavimą apie kaupinių pgr tyrimo
rezultatus ir registravimą pgr tyrimui, siekiant nustatyti konkretų
(-čius) sergantį (-čius) covid-19 liga (koronaviruso infekcija)
asmenį (-is).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr
[2]
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a/asr

 

 

Skip to content