Menu Close

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas mokykloje bus organizuojamas nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki gegužės 3 d. Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

Testavimo tikslas – remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, daryti poveikį ugdymo kokybės gerinimui.

Daugiau informacijos apie diagnostinius ir standartizuotus testus galite rasti adresu http://www.nec.lt/342/

 

Testo/klausimyno vykdymo data, laikas ir trukmė:

2 klasė

Dalyko diagnostinis testas Testavimo data Testavimo laikas Testo trukmė
Rašymas, 1 dalis (teksto kūrimas) Balandžio 16 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Skaitymas Balandžio 18 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Matematika Balandžio 30 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.
Rašymas, 2 dalis (kalbos sistema) Gegužės 3 d. Pradžia 9.00 val.  45 – 55 min.

 

4 klasė

Dalyko standartizuotas testas Testavimo data Testavimo laikas Testo trukmė
Klausimynas Balandžio 15 d. 9.00 – 9.30 val. 30 min.
Rašymas Balandžio 16 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Skaitymas Balandžio 18 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Matematika Balandžio 30 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.
Pasaulio pažinimas Gegužės 3 d. 9.00 – 9.45 val. 45 min.

 

Sėkmės linkime 2-ų ir 4-ų klasių mokiniams.

Skip to content