Menu Close

Direktorės sveikinimas su artėjančiais Naujaisiais 2019 metais

Mieli mokytojai, specialistai, raštinės ir ūkio valdytojai, techninio personalo darbuotojai, visi bendruomenės nariai,

Visus noriu pasveikinti su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis šventomis Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais 2019 metais, kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais garsinant Jonavos pradinę mokyklą, sėkmingai besimokančiais mokiniais, tvirta mokytojų pozicija ir neišsenkančiu kūrybingumu.

Kviečiu Jus pasidalyti šventine nuotaika su šeima, draugais, artimaisiais, kad susikaupę, gerai pailsėję ir apmąstę besibaigiančių metų patirtį pradėtumėte Naujuosius metus naujais sėkmingais darbais.

Dėkoju pavaduotojai ugdymui už ugdymo proceso priežiūrą,

mokytojoms (Laimutei, Zitai, Daivai, Ingai, Editai, Jolitai, Valdonei, Ingai O, Gintarei Onutei, Ramutei, Ilmai) ir  

pagalbos specialistams  (Editai, Livijai, Jolitai Sk., Ingridai, Nijolei, Vygandui) už partnerystę, kūrybiškumą, atvirumą, inovatyvumą;   

techninio personalo vadui Janinai ir jos visai komandai (Vidai, Jonui, Vitalijai, Audronei, Jūratei, Irenai, Vygandui, Laimuntui)   už mokyklos ūkio priežiūrą, švarą, tvarką,

raštinės vedėjai Olgai, už kantrybę, bibliotekininkei Lilijai už literatūros fondus  ir džiaugiuosi, kad visi bendruomenės nariai kuria įstaigą, kurioje  gera augti ir tobulėti įdomu patirti ir atrasti, smagu bendrauti ir susitikti.

Kodėl sakau, kad įstaigoje gera, kad vis tik buvo kuriama bendruomenė, nes apmąsčius laiko ratą nuo 2018 sausio iki 2019 sausio  jie buvo kupini įvykių:

net 8 jubiliejais, kuriuos manyčiau,  atšventėme  įdomiai, kiekvieną vis kitais,

visi džiaugėmės dvejomis santuokomis,

pasidalinti  anūkėlių laukimo džiaugsmu.

mokytojų geranoriškumu pavaduojant sergančias koleges,

mokėjome užjausti ir paguosti netekties akimirką,

nuliūsti, kai  bendruomenės nariai  nusprendė ieškoti laimės kitur.

Tikiuosi, kad iki 2023 metų stiprinsime bendruomenės santykius tik su jūsų pagalba, pradedant kiekvienas nuo savęs.

Linkiu Jums džiugių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių. Tegu ateinančiais metais nestinga Jums ir Jūsų artimiesiems šilumos, sėkmės, sveikatos ir santarvės.

Skip to content