Menu Close

Džiaugiamės gražėjančia mokykla

Vienas iš mokyklos strateginių tikslų – kurti palankią aplinką mokinių mokymuisi ir aktyviam poilsiui. Džiaugiamės atsinaujinusia po renovacijos mokykla. Jaukią ir saugią aplinką mokiniams kuriame nuolat, išnaudodami turimus išteklius ir ieškodami naujų. Per 2014 metus įsigyta tikrai nemažai priemonių, atlikta darbų šiam tikslui pasiekti. Dėkojame visiems, skyrusiems paramą mokyklai – pervedusiems 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį, taip pat įmonėms ir organizacijoms, atsiliepusioms į mūsų prašymus. Kviečiame visus mokyklos bendruomenės narius pasidžiaugti gražėjančia mokykla.

 Pristatymas

Mokyklos tarybos pirmininkė Edita Ruckienė

Skip to content