Menu Close

ES fondų investicijų projektas

Jonavos pradinė mokykla dalyvauja  Europos Sąjungos fondų investicijų projekte  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projektu siekiama padidinti mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą.

Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis bei įranga (Projekto priemonių sąrašas).

Naujos mokymo priemonės taikomos pasaulio pažinimo pamokose, gamtamokslinio ugdymo būrelyje „PRAGGA“ , pailgintos dienos grupės veiklose.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės.

Dėl gamtamokslinio viešinimo
Gamtamokslinio ugdymo situacijos analizė

 

Skip to content