Menu Close

Etnokultūrinė – projektinė savaitė “Dzyvų dzyvai ant marga svieta”

Šių metų balandžio 8 – 11 dienomis Jonavos pradinė mokykloje vyko etnokultūrinė – projektinė savaitė „Dzyvų dzyvai ant marga svieta“. Jos metu pailgintos grupės bei vyresnių klasių mokiniai dalyvavo įvairiose projektinės savaitės veiklose.

Dzūkijos etnografinis regionas pasirinktas neatsitiktinai, kadangi Dzūkija – ilgiausiai išlaikiusi archajines – būdingas senovei tradicijas. Dzūkija – dainingiausias Lietuvos kraštas, dar vadinamas Dainava. Dzūkų dainos be galo melodingos, vingrios, kaip ir pati Dzūkijos gamta: jos kalvos, šilai, Nemuno ir Merkio vingiai. Be to dzūkų žmonės nuo seno garsėja vaišingumu ir dosnumu.

Pirmoji kregždė-popietė balandžio 8 d. organizuota etnokultūrinė popietė „Dzyvų dzyvai ant marga svieta“. Jos metu vaikai susipažino su specifine dzūkų kalbos ypatybe – dzūkavimu. Dvi smagios dzūkės, socialinė pedagogė G. Judenienė ir muzikos mokytoja I. Sipavičienė, pasekė pasaką apie „Bobulį ir dziedulį“, padeklamavo eilėraštį „Ateik, vaikuci, in mano sodų“ bei pravedė vaikams įvairius žaidimus – ratelius: „Grybų rauti“, „Jurgeli, meistreli“, „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“. Vaikai susipažino dzūkiška šnekta, vaišinosi viešnių atvežtomis lauktuvėmis.

Balandžio 9 d. meninė veikla „Įvairūs karpiniai“ etnokultūrine tematika. Paroda „Dzūkija mana“ papuošė pailgintos dienos grupę.

Balandžio 10 d. vaikai žiūrėjo etnografinį filmą „Velykų papročiai ir tradicijos Dzūkijoje“. Vaikai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su dzūkų papročiais ir tradicijomis, sužinoti, kokiomis priemonėmis senoliai dažė, margino kiaušinius.

Balandžio 11 d. vyko etnokultūrinė popietė „Vaikų Velykėlės“. Vaikai, įvairiomis technikomis, dažė, margino kiaušinius. Popietėje dalyvavo vaikų tėveliai bei seneliai, visi draugiškai bendravo, vaišinosi bei diskutavo apie Velykas. Ši popietė suvienijo visą mokyklos bendruomenę.

Nuoširdus ačiū VšĮ Bruneros už Velykų vaišes, mokytojoms, vaikų tėveliams bei seneliams, kurie dalyvavo projektinės – etnokultūrinės savaitės veiklose.

Ginta Judenienė socialinė pedagogė

Nijolė Gansiauskienė pailgintos grupės auklėtoja

Skip to content