Menu Close

Evakuacijos pratybos mokykloje

2016 m. rugsėjo 17 dieną Jonavos pradinėje mokykloje buvo surengtos evakuacinės pratybos, prie kurių organizavimo prisidėjo Jonavos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Pratybų tikslas – praktiškai atlikti moksleivių bei personalo evakuaciją iš mokyklos patalpų.

Apie 9.00 val. mokyklos patalpoje buvo užblokuotas išėjimas, kuriame inicijuotas gaisras. Apie menamai kilusį gaisrą mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė skubiai pranešė per mokyklos radijo ryšį ir bendruoju pagalbos telefonu 112. Apie kilusį gaisrą informavo garsinis signalas, įsijungiantis suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai. Prasidėjo evakuacija, kurios metu iš mokyklos į mokyklos stadioną evakavosi 2016 moksleiviai bei 30 mokyklos darbuotojų.

Sudaryta ekstremalių situacijų valdymo grupė iš 6 mokyklos darbuotojų buvo atsakinga už visų žmonių, buvusių mokykloje, evakuaciją, buvo atrakintos visos durys ir rūpinamasi, kad patalpose neliktų nė vieno asmens. Už moksleivių evakavimą iš klasių atsakingi buvo tuo metu pamokas ir užsiėmimus vedę mokytojai, kurie moksleivius supažindino su maršrutu, todėl visi puikiai žinojo, kur link jiems eiti, tad labai greitai ir saugiai pasiekė išėjimą. Pedagogai rūpinosi, kad nekiltų panika ir saugiai, laikantis evakavimo reikalavimų, būtų išeita iš mokyklos į iš anksto sutartą vietą. Visi evakavosi tvarkingai, be stumdymosi, skubėjimo, todėl evakuacijos laikas, t. y. laikotarpis, per kurį visi pastate esantys žmonės, išgirdę pavojaus signalą, pasiekė galutinį išėjimą, užtruko 3 min. Mokyklos direktorius sutartoje vietoje registravo sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus, moksleivius ir ugdytinius. Mokytojai direktorių informavo, kad visi, išėję iš pavojaus zonos, sėkmingai pasiekė numatytą saugią vietą. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti gaisrinę mašiną, pasėdėti už vairo, užsidėti gaisrininko šalmą, susipažinti su gaisrininko profesija.

Trumpai pakalbinus, mokyklos pedagogai teigė, kad tokios pratybos moko saugiai išeiti iš pavojingos zonos, naudotis pastate įrengtomis informavimo apie gaisrą priemonėmis. Darbuotojai teigė, kad “evakuacija pavyko sėkmingai ir jeigu visada taip vieningai veiksime, tai jokios grėsmės mums bus nebaisios”.

Parengė mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content