Menu Close

Gamtamokslinio ugdymo seminaras

Siekiant padėti mokytojams pasirinkti priemones gamtamokslinių pamokų veiklų aprašams, mokinių atostogų metu, Jonavos pradinėje mokykloje buvo organizuotas seminaras tema “Gamta – trečias ugdytojas. Gamtamokslinio ugdymo problematika ir naujos integravimo galimybės“, kurį vedė aprašų autorės Doc. dr. Rita Makarskaitė- Petkevičienė bei mokytoja ekspertė Jurgita Blažienė. Į seminarą buvo pakviestos ir kolegės iš Panerio pradinės mokyklos.

Autorės dalinosi patarimais apie gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, kaip pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Mokytoja ekspertė Jurgita  Blažienė teigė, kad dabartiniame pasaulyje nebepakanka žinoti tik teoriją, svarbu suprasti, kaip ir kodėl vyksta įvairūs reiškiniai, kaip juos galima pritaikyti realybėje ir kokios jų sąsajos su realia aplinka. Taikant patirtinį mokymą(si), t. y. mokymą(si) keliant hipotezes, analizuojant priežastis, ieškant paaiškinimų, mokinys taps brandžiau mąstančiu žmogumi ir suvoks pasaulį kaip vientisą ir nedalomą visumą.  Mokytojos turėjo galimybę praktiškai atlikti keletą  tyrimų ir išsiaiškinti kaip pasirinkti priemones, ir jas panaudoti parengtiems autorių veiklų aprašams.

Lektorės pasidžiaugė, kad mokykloje rasta tinkama vieta priemonėms, kuriomis kiekviena mokytoja gali pasiruošti tiriamiesiems darbams, dalytis patirtimi.

Skip to content