Menu Close

Gerbiami tėveliai,

Lietuvos Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašo atlikti mokinių tėvų apklausą, kurios duomenys leis stebėti pokytį  mokyklos, regiono, nacionaliniu lygmeniu apie bendrojo ugdymo mokyklose vykstantį pažangos procesą.  
Anketa anoniminė, todėl tikimės Jūsų atvirumo dėl mokyklos stipriųjų ir tobulintinų sričių.

Prisijungti prie anketos klausimyno labai paprasta:

  1. mokyklos internetinėje svetainėje rasite kvietimą tėveliams užpildyti anketą adresu: http://iqesonline.lt/code;
  2. atsivertusiame lange įveskite prisijungimo kodą, kurį Jums suteiks mokytoja;
  3. pasirinkite savo vaiko klasę (pvz.: 1a, 2b …);
  4. pasistenkite atsakyti į visus pateiktus klausimus iki gruodžio 20 d.

D ė m e s i o ! Jei bus per mažai užpildytų anketų, nei Jūsų vaiko klasė, nei mokykla negalės objektyviai įsivertinti savo veiklą. Mokykla nebus įtraukta į skaičių Lietuvos mokyklų, kurių apklausos duomenys leistų stebėti pažangos vystymosi procesą šalies lygmeniu.

Todėl labai prašome visas šeimas įsitraukti į klasės – mokyklos veiklos tobulinimą.

Nuoširdžiai dėkojame!

Rita Dapšienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Skip to content