Menu Close

Giesmių šventė

 2021-11-21 Jonavoje įvyko giesmių šventė „Mano siela šlovina Viešpatį“. Iš visų rajono mokyklų susirinkę mokiniai giedojo giesmes ir džiugino miesto gyventojų širdis.

Mūsų mokyklą atstovavo muzikos mokytojos Inos Sipavičienės vadovaujamas ansamblio “Sidabriukai”, kuris pagiedojo labai gražią giesmelę “Visada šalia”. Nors ir sekmadienis, bet mokiniai susirinko. Ačiū visiems už puikų koncertą. Tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė, muzikos mokytoja Ina Sipavičienė.

Skip to content