Menu Close

Informacija dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino metu

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9. p. (keista: 2020 12 07 nutarimu Nr. 1364 (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2020 12 09)), Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1TS-97 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 p. bei dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos, rekomenduojame organizuoti vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogas pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką, kurios skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

Nuo 2020 m. gruodžio 9 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojame dalyvauti tik tiems vaikams, kurių abu tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu, t. y. privalo eiti į darbą, atlikti būtinąsias funkcijas (darbus) ir neturi galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Tikimės, kad vaikus į mokyklas / darželius atves tik tie tėveliai (įtėviai, globėjai), kuriems ši paslauga yra tikrai būtina. Turime suprasti, kad vis dar saugiausias būdas išvengti pavojingos užkrečiamos ligos – likti namuose.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Skip to content