Menu Close

Informacija tėvams dėl nemokamo maitinimo

Mokiniai kurie mokosi mokyklose ar darželiuose  pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Tėvai nuo 2020 m. liepos 1 d.  gali  pateikti prašymą dėl pietų skyrimo atvykus į Jonavos r. savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių ar prisijungus prie  SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema).  Kai  nemokami pietūs, mokiniams besimokantiems pagal priešmokyklinių ugdymo programą,  bus skiriami nevertinant pajamų pažymos iš mokymosi įstaigos neprašysime ( kol nebus duomenų bazėje įrašų vadovausimės tėvų pateikta informacija). Pažymų apie tai, kad mokinys mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, prašysime tik tų mokinių, kurie kreipsis ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.“

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas (surašius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą) (toliau – buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas) šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.“

Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) mokyklai ar Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui (toliau – Centras) rekomendavus, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas – pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti, pavakariai (kai mokinys mokosi valstybinėse mokyklose, kitų savivaldybių įsteigtose mokyklose ar kitų savivaldybių teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio.

 

Jonavos r. savivaldybės administracijos
socialinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė Daiva Aleknavičienė
Tel. 8 349 50170

 

Skip to content