Menu Close

Integruota pasaulio pažinimo – anglų kalbos veikla neformaliojo švietimo būrelyje “Hello”

Lapkričio mėnesį mokiniai, lankantys anglų kalbos būrelį “Hello”, (vad. mokyt. J.Galackaitė) atliko medžio lapo ir sviestinio moliūgo tyrimus bei ugdėsi bendradarbiavimo, tolerancijos,  kritinio bei kūrybinio mąstymo, matematines kompetencijas.

Šių veiklų tikslas – integruoti gamtos mokslų turinį į anglų kalbos pamokas taip pagilinant bei pritaikant jau turimas žinias praktikoje.

 

2-ųjų klasių mokiniai atlikdami praktinę užduotį susipažindino su medžių pavadinimais, tyrinėjo jų lapų spalvą ir dydį, rašė sakinius anglų kalba.

O 2b klasės mokinys Simas Dumblys turėjo galimybę tapti tikrų tikriausiu mokytoju.

Su 3-4-ųjų klasių mokiniais anglų kalba diskutavome ir aptarėme, kur auga moliūgai, jų formą, dydį, spalvas, sandarą bei jų naudą mūsų organizmui. Dirbdami grupėse mokiniai tyrinėjo sėklytes, iš kurių išauga moliūgai, jas skaičiavo, atliko eksperimentą “Plaukia ar skęsta”. Jo metu siekėme išsiaiškinti, ar moliūgas skęsta, ar išsilaiko vandens paviršiuje. Atlikus eksperimentą visų nuostabai paaiškėjo, kad jie neskęsta.

Šias integruotas veiklas mokiniai įsivertino puikiai. Jų metu :

  Mokiniai praplečia / mokosi dviejų dalykų, siekdami individualios pažangos.

  Gali  dirbti kūrybiškai, kadangi veikla nėra apribota.

  Galima daug eksperimentuoti, teorines žinias patraukliai susieti su praktika.

  Mokiniai yra suinteresuoti domėtis, mokytis ir tobulėti.

  Patrauklus veiklos procesas ir rezultatas, geros emocijos stiprina mokinių mokymosi motyvaciją.

Anglų k. mokytoja J. Galackaitė

Skip to content