Menu Close

JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS SKELBIMAS

Jonavos pradinė mokykla skelbia konkursą Jonavos pradinės mokyklos raštvedžio pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,4-8,0).

Įstaigos pavadinimas: Jonavos  pradinė mokykla

Pareigos: raštvedys

Kvalifikacinė kategorija:  pageidautina  turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

Darbo vieta:  Jonavos  pradinė mokykla,  Smėlio g 11, LT-55118, Jonava.

Reikalavimai: 

 1. turėti ne mažesnę nei 1 (vienų) metų patirtį administravimo srityje;

2.puikiai mokėti valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo valdymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

 1. išmanyti vieningą valstybinę raštvedybos sistemą, tinkamai ją vesti;

5.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

7.laikytis svečių priėmimo ir aptarnavimo etiketo.

Funkcijos: 

1.mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

2.žinoti įstaigos organizacinę struktūrą ir veiklos kryptis;

 1. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 2. išmanyti darbą buhalterinėje programoje „LOBSTER“ ir gebėti pildyti pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;
 3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti dokumentus dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
 4. mokėti parengti bei įforminti įstaigos dokumentus: informacinius (raštus, pažymas, aktus, protokolus ir kt.), tvarkomuosius (įsakymus, nutarimus ir kt.); valdyti elektroninį paštą;
 5. mokėti spausdinti ir dauginti dokumentus spausdintuvais ir kopijavimo aparatais;
 6. mokėti gerai dirbti kompiuteriu (MC Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer programomis, kitomis reikalingomis programomis);

9.išmanyti bei griežtai laikytis Lietuvos vyriausiojo archyvaro leidžiamų teisės aktų reikalavimų, išaiškinimų, rekomendacijų, dokumentų archyvavimo, laikymo standartų.

Darbo užmokestis:  Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu  atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (metais)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas;
 5. Asmens medicininė knygelė

Dokumentų priėmimo vieta: mokyklos raštinė adresu  Smėlio g. 11, LT-55118, Jonava  arba

elektroniniu paštu jonavospradinė@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8 349) 66039, (8 349) 66040 arba

jonavospradine@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023-02-20

Darbas prasidėtų nuo  2023-03-01

 

Skip to content