Menu Close

Jonavos pradinės mokyklos skelbimas

Jonavos pradinė mokykla skelbia konkursą Jonavos pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,75-1).

Įstaigos pavadinimas: Jonavos  pradinė mokykla

Pareigos: pradinio ugdymo mokytoja

Kvalifikacinė kategorija:  pageidautina vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja ar pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Darbo vieta:  Jonavos  pradinė mokykla,  Smėlio g 11, LT-55118, Jonava

Reikalavimai:  turi būti įgijusi(ęs) ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

Funkcijos:  Dirbti pradinio ugdymo mokytoju 1 klasėje neterminuotai darbo  sutarčiai.

Darbo užmokestis:  Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu  atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinį laipsnį ir darbo krūvį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas;
  5. Asmens medicininė knygelė

Dokumentų priėmimo vieta: mokyklos raštinė adresu  Smėlio g. 11, LT-55118, Jonava  arba

elektroniniu paštu jonavospradinė@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: (8 349) 66039, (8 349) 66040 arba

jonavospradine@gmail.com

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023-05-01

Darbas prasidėtų nuo  2023-09-01

Skip to content