Menu Close

Kauno miesto muziejaus “Padėkos vakaras 2022”

Praeitą savaitę Rotušės skyriuje susitikome su draugais, kuriems norėjome padėkoti. Tai asmenys, kurie 2021 metais Muziejui dovanojo eksponatus, dalijosi savo žiniomis, kartu kūrė ir vykdė bendrus projektus ar ištiesė pagalbos ranką. Vakaro metu apdovanojimas buvo įteiktas Jonavos pradinės mokyklos muzikos mokytojai metodininkei Inai Sipavičienei už bendrus projektus ir edukacinius užsiėmimus organizuotus Jonavos pradinės mokyklos mokiniams bei Jonavos rajono muzikos mokytojų metodinio ratelio mokytojams. Didžiuojamės mokytoja Ina už jos iniciatyvas, norą dalintis patirtimi ir muzikinio meno perteikimą mokiniams.

Skip to content