Menu Close

Korupcijos prevencija

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Jonavos pradinėje mokykloje  galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į mokyklą pateikiant rašytinį pranešimą raštinėje;
  • atsiuntus pranešimą paštu, adresu: Smėlio 11, Jonava, LT-55117;
  • elektroniniu paštu: rastine@jonavospradine.lt
  • telefonu: +370 349 66039
  • asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją Jonavos pradinėje mokykloje: Ritai Dapšienei – direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tel. +370 34966040

Pranešimus apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima pateikti:

  • „Pranešk STT“ linija visą parą tel. (+370 5) 266 3333 ;
  • el. p. pranesk@stt.lt

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga Rita Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės:

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Pavyzdiniai galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus

Korupciijos prevencijos programa 2022-2024

Korupcijos prevencijos planas 2022-2024

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2022 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2021

Dokumentai:

Skip to content