Menu Close

Korupcijos prevencija

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Jonavos pradinėje mokykloje  galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į mokyklą pateikiant rašytinį pranešimą raštinėje;
  • atsiuntus pranešimą paštu, adresu: Smėlio 11, Jonava, LT-55117;
  • elektroniniu paštu jonavospradine@gmail.com
  • telefonu (8 349) 66039
  • asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją Jonavos pradinėje mokykloje : Ritai Dapšienei – direktoriaus

pavaduotojai ugdymui, tel. 8 678 38632.

  • Pranešimus apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima pateikti:
  • „Pranešk STT“ linija visą parą tel. (8 5) 266 3333 ;
  • p. k@stt.lt”>pranešk@stt.lt

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga Rita Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės:

Korupcijos prevencijos programa 2022-2024

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2020

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2021

 

Dokumentai:

Skip to content