Menu Close

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) dėmesiui!

Kaip mes dirbsime, mokysimės naujais mokslo metais?

  • Nuo rugsėjo 1 d. ugdymas bus vykdomas įprastu būdu – pradinės mokyklos patalpose, tačiau laikantis didesnių saugumo sąlygų, mažinant skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktus.
  • Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose ar pan.), tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt.
  • Mokiniai mokysis savo klasėse, išskyrus technologijų, fizinio ugdymo ir gamtos mokslų dalykus.

*Atvykstantiems į mokyklą mokiniams priskirti   skirtingi įėjimai ir išėjimai.

*Maksimaliai bus  išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke.

*Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

* Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

*Jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

  • Draudžiama į mokyklą atvykti tiems asmenims, kuriems pasireškia karščiavimas (37,3° ir daugiau), turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamų ligų požymių.

 

Parengta pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMĄ „DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“,

 2020 m. rugpjūčio  17  d. Nr. V-1839

Išsamesnę informaciją dėl rugsėjo 1 d. pateiks klasės mokytojos.

Dėl kitos informacijos kreiptis į mokyklos direktorę arba pavaduotoją ugdymui: Tel. 8-349 66039, 8-349-66040

Skip to content