Menu Close

Mokyklos darbuotojų susirinkimas

DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE FORMŲ IR SMURTO ATPAŽINIMO. DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO

2018 m. lapkričio 19 dieną mokyklos direktorė kartu su darbo taryba sukvietė mokyklos darbuotojus į susirinkimą, kuriame pristatė naują Lietuvos Respublikos  apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

Jonavos pradinės mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė pristatė mokyklos darbuotojams smurto artimoje aplinkoje formas ir smurto atpažinimo požymius. Direktorė pabrėžė, kad visiems mokyklos darbuotojams būtina stebėti mokinių elgseną ir jausti pareigą pranešti klasės auklėtojui, mokyklos vadovui apie galimus vaikų teisių pažeidimus.

Jonavos pradinės mokyklos socialinė pedagogė Jolita Skeirienė mokyklos darbuotojus supažindino su smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu ir pateikė reagavimo į patyčias planą ir eigą mokykloje.

Parengė mokyklos administracija

Skip to content