Menu Close

Mokytojai

• Pradinio ugdymo mokytojai – 8
• Anglų kalbos mokytojai – 1
• Muzikos mokytojai – 1
• Tikybos mokytojai – 1
• Šokio mokytojas – 1
• Specialusis pedagogas – 1
• Logopedas -1
• Socialinis pedagogas – 1
• Pailgintos dienos grupės auklėtojas – 1
• Mokytojo padėjėjas – 2
• Psichologas – 1

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA

Mokytojos vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Birutė Prasauskienė, direktorė, II vadybinė kategorija
Rima Auglienė, vyresnioji šokio mokytoja
Ilma Budnikienė, mokytoja metodininkė
Jūratė Bagdonavičienė, vyresnioji tikybos mokytoja
Rita Dapšienė, II vadybinė kategorija, direktorės pavaduotoja ugdymui
Jurgita Galackaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Zita Garbašauskienė, mokytoja metodininkė
Nijolė Gansiauskienė, mokytojo padėjėja, vyresnioji pailgintos grupės auklėtoja
Oksana Mačėnaitė, psichologė
Inga Osauskienė, vyresnioji mokytoja
Rasa Tautkevičienė, specialioji pedagogė metodininkė
Ina Sipavičienė, vyresnioji muzikos mokytoja
Reda Jurevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Laura Baltrimavičienė, socialinė pedagogė
Ona Černikauskienė, vyresnioji mokytoja
Valdonė Šimonytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Inga Eigėlienė, mokytoja metodininkė
Dalia Bačkienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jūtarė Zaleckienė priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Aurelija Petrutienė pailgintos grupės auklėtoja

Informacija atnaujinta: 2021-09-01

Skip to content