Menu Close

Mokytojų atestacijos komisija

  • Rita Dapšienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.
  • Ilma Budnikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos narė – sekretorė.
  • Inga Eigėlienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos narė;
  • Valdonė Šimonytė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, mokytojų tarybos narė;
  • Rasa Tautkevičienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, mokytojų tarybos narė;
  • Kristina Volkova, tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė;
  • Danutė Ragelienė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.
Skip to content