Menu Close

Mokytojų atestacinė komisija

JONAVOS PRADINĖ MOKYKLA
MOKYTOJŲ ATESTACIJA

Išrašas iš Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos nuostatų

4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:
4.1. skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
4.2. sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
4.3. didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Rita Dapšienė, pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Valdonė Šimonytė, mokytoja metodininkė
Komisijos sekretorė – Zita Garbašauskienė, mokytoja metodininkė
Nariai: Ilma Budnikienė, mokytoja metodininkė
Danutė Ragelienė – Jonavos rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė

 

Skip to content