Menu Close

Mokytojų diena

Spalio 5 dieną, Tarptautinės Mokytojų dienos proga, kaip ir įprasta mūsų mokykloje vyko netradicinės pamokos pradinukams, į kurių vykdymą ir organizavimą tiesiogiai įsitraukia mokinių tėvai. Šią dieną tėveliai tampa mokytojais ir veda mokiniams pamokas sudomindami juos savo profesine ar kita veikla. Šiemet gerąja patirtimi su mokiniais dalinosi: pedagogai, sportininkai, Lietuvos kariuomenės kariai, kurie mokinius žavėjo savo apranga, didelėse kuprinėse nešiojama kariui būtina atributika. Mokiniams buvo vedami užsiėmimai sveikos gyvensenos klausimais. Vaikai bendraudami ir bendradarbiaudami komandose atlikinėjo įvairias užduotis. Taip pat organizuotos įvairiomis tematikomis viktorinos. Medicinos profesijų atstovai vedė pamokas apie sveikatą, dantukų priežiūrą, kūno sandarą. Naudodami įvairius aktyvius mokymo metodus tėveliai netradiciškai ir kūrybiškai vedė lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir darbelių pamokas ir kitas ne mažiau įdomias veiklas. Dėkojame tėveliams ir labai džiaugiamės tėvelių noru pasidalinti gerąja profesine patirtimi ir tokiu būdu  betarpiškai prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo.

Dėkojame tėveliams:

 Nijai  Vareikienei, Erikai Auglienei –Melničiuk (1 a kl.),

 Astai Laužeckaitei, Džiugintai Vaškevičienei, Gintarei Kaminskienei (2a kl.),

 Renatai Dabužindskienei, Rasai Terebeizienei (2 c kl.),

 Erikai Stonienei (4 c kl),

Karolinai Varonavičienei, Daivai Dalmontienei (3 c kl.),  Žygimantui Jarukui (3 a kl.),

 Gintarui Chlapotinui, Ritai Čeponytei( 4a kl.),

 Kristinai Dumblienei, Pauliui Petraškai (1b kl.),

 Vaivai Lašinai (2 b kl.),

Ingai Ivanovienei, Jolanta Varanavičienei, Eglei Renkauskienei, Liudai Kriovienei (3b kl.)

Parengė mokyklos administracija

Skip to content