Menu Close

Logopedas

Logopedo paslaugas mokykloje teikia Rasa Tautkevičienė

Logopedas – specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams ir suaugusiems padedantis pašalinti ar sušvelninti turimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus.

Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir vaikų tėveliais, juos įveikti.

Rugsėjo mėnesį logopedai tiria vaikų kalbą, siekdami nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, gegužės mėnesį įvertina vaikų, lankiusių logopedines pratybas, padarytą pažangą.

Logopedės moko vaikus taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti garsus, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais, pasakoti.

Keletas logopedo pastebėjimų:

  • Jeigu vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemų ,,neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
  • Yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus logopedo pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.
  • Kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.
  • Vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų, todėl nekaltinkite ir nekritikuokite jo, o stenkitės suprasti ir padėti.
  • Girkite vaiką ir neleiskite jam patirti nesėkmių!

Pasidomėkite:

LOGOPEDO PASLAUGOS

Rekomendacijos pedagogams, tėvams:

Garso R tarimas

Skaitymas mažylio gyvenime

Patarimai, kaip tėvai gali paskatinti vaiko kalbos raidą

Kodėl reikia lavinti smulkiąją motoriką

Kam reikalingas kalbinis kvėpavimas

Kaip atpažinti mokymosi sunkumus ikimokykliniame amžiuje

Vaiko kalbos raidos ypatumai

 

Skip to content