Menu Close

Psichologas

Psichologė Oksana Mačėnaitė

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 • Konsultavimas – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (ar globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
 • Įvertinimas– mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas (individo lygmuo); psichologinių apklausų atlikimas (grupės lygmuo).
 • Švietimas – mokinių, tėvų (ar globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija– psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencijos priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai mokinys jaučiasi vienišas, nepritampantis prie aplinkos, nepasitikintis savimi;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Jį kamuoja nerimas, prislėgta nuotaika;
 • Turi bendravimo problemų (su bendraamžiais, mokytojais, tėvais), patiria patyčias, smurtą;
 • Patiria gyvenimo pokyčius, kuriuos gali būti sunku įveikti (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimas, tėvų skyrybos, artimojo netektis, kito vaiko šeimoje atsiradimas ir kt.);

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys į psichologą kreipiasi asmeniškai;
 • Prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėju, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimais.

Konsultavimo laikas

Pirmadienis  —
Antradienis  —
Trečiadienis 09:00 – 13:00
Ketvirtadienis 09:00 – 13:00 
Penktadienis —                

Konsultacijų trukmė – 45 min. Konsultacijoms siūloma registruotis iš anksto telefonu 86 6226770. Konsultacijos vykdomos, interesantai priimami pailgintos grupės klasėje (I aukšte).

Kada kreipiamasi į psichologą

Moksleivių, jų tėvų ar mokytojų konsultavimas

Psichologės darbo grafikas

Psichologinės pagalbos telefonai

Psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai

Psichologinio konsultavimo grupė

Seminarai tėvams 2021-2022 m.

Informacija tėveliams

Kaip kalbėti su vaiku, kad jis išgirstų

Sutikimas dėl konsultavimo (.doc.pdf)

Skip to content