Menu Close

Apie biblioteką

Mokyklos biblioteka yra mokymo ir mokymosi vieta, tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Biblioteka kaupia, sistemina, saugo ir skleidžia mokyklos bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikia informacines paslaugas, susijusias su pradinio ugdymo procesu, ugdo mokinių informacinį raštingumą, skatina juos skaityti.

Biblioteka įsteigta 1991 m. rugsėjo 1 dieną.

2003 metais biblioteka perkelta į naujas, erdvesnes patalpas.

2014 m. baigtas kurti bibliotekos elektroninis katalogas MOBIS. Skaitytojai aptarnaujami automatizuotai.

Bibliotekos fondą sudaro 5348 egz. spaudinių ir kitų dokumentų. Vadovėlių fonde yra 4297 egz. vadovėlių, atitinkančių pradinio ugdymo programas.

Bibliotekoje yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 4 skirtos vartotojams.

Mokyklos bibliotekininkė Lilija Grigėnienė

El. paštas grigeniene@gmail.com

Skip to content