Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos specialistė Irena Pratkelienė, tel. 860015681

Darbo laikas:
II – 8.00 – 15.00
III – 8.00 – 15.00
Pietų pertrauka
12.00 – 12.45

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

VSPS veiklos planas 2022 m. 

VSPS ataskaita 2021 m. 

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos kryptys

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleisti šią informaciją (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
 • Inicijuoti mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą, dalyvavimą juos įgyvendinant.
 • Teikti pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Vertinti mokyklos aplinkos atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos ir sąlygų gerinimo klausimus.
 • Teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, įsigijimo.
 • Vertinti ugdymo proceso organizavimo atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti jiems informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrinti informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei, savivaldybės gydytojui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą mokykloje.
 • Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą.
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Padėti organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 • Teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Įgyvendinti apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje.
 • Teikti pirmąją medicinos pagalbą ir ją koordinuoti.
Skip to content