Menu Close

Piešinių paroda Jonavos bažnyčioje

Jonavos apaštalo Jokūbo bažnyčioje suorganizuota rajoninė vaikų piešinių paroda „Marija – Rožinio Karalienė“. Noriu pasidžiaugti 3b. klasės tikybą lankančių vaikų pastangomis piešiant rožinį ir padėkoti 3 a klasės mokytojai Onutei Černikauskienei, kuri šioje parodoje dalyvauti leido ir etikos vaikams. Vaikai piešė porose ir jų darbeliai jau puošia bažnyčią ir džiugina žmonių širdis.

Tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė

Skip to content