Menu Close

Projektas „Jėzaus gimtadienio belaukiant‘‘

Projektas apima lapkričio 28–gruodžio 23 dienų laikotarpį.

2016 m. lapkričio 28 d. mokykloje vyko  dorinio ugdymo pamoka, kuri prasidėjo  Advento pradžios paskelbimu. Šio adventinio laikotarpio projekto autorė tikybos vyresnioji mokytoja Jūratė Bagdonavičienė.

Laiko tėkmė veja mus į priekį. Ir vėl priartėjome prie didžiųjų ir gražiųjų metinių švenčių. Adventas, tai pasiruošimo Kalėdoms metas. Gražus ir prasmingas laikotarpis. Laikas pilnas laukimo, kviečiantis į rimtį ir susikaupimą, primenantis, jog žmogaus egzistencijoje reikalingas ir dvasinis augimas.

Renginio metu įžiebtos adventinio vainiko žvakutės, miniatiūrą apie žvakių liepsnas parengė 3 b klasės mokiniai ir mokytoja metodininkė Leonarda Šimonienė. Nuaidėjusi giesmė, kurią išmokė vyresnioji muzikos mokytoja Ina Sipavičienė ir tikybos vyresnioji mokytoja Jūratė Bagdonavičienė visų širdyse pasėjo norą būti geresniais, draugiškesniais, atidesniais vienas kitam.

Ką reiškia keturios advento žvakės, jų spalvos trys violetinės ir viena rožinė, mokinius supažindino tikybos mokytoja Jūratė.

Renginio pabaigoje visi mokiniai gavo po adventinį vainiką, kuriuos pynė 3 b klasės mokiniai. Jie primins,  kad viską ką darome turi būti daroma su meile.

Pamokos pabaigoje tikybos mokytoja pakvietė mokyklos bendruomenę surinkti „auką“ – žvakes, kurios bus nuvežtos benamiams.

Su meile sakykim žodį nuliūdusiam draugui, su meile rodykim pagarbą. Ir pamatysim, kaip ryškiai žvaigždelė suspindės ne tik ant Kalėdinės eglutės, bet ir mūsų širdyse.

Parengė mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė

Skip to content