Menu Close

Projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas Jonavos rajono savivaldybėje“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.Projekto metu nemokamai teikiama individuali ir grupinė psichologinė, socialinė, teisinė pagalba krizę (ligas, netektis, skyrybas, smurtą artimoje aplinkoje, priklausomybes ir kt.) išgyvenančioms šeimoms. Vyksta pozityvios tėvystės mokymai, sociokultūriniai renginiai, teikiamos mediacijos bei vaikų priežiūros paslaugos.

Konsultacijas teikia kvalifikuoti specialistai, kurie individualiai galės padėti Jums ir Jūsų šeimai, jei išgyvenate krizę, esate patyręs traumuojančius emocinius išgyvenimus.

Taip pat vyks kurčiųjų bei aklųjų ir silpnaregių šeimos narių konsultavimas, informacijos vertimas į gestų kalbą ir Brailio raštą, vertėjo asistavimo paslaugos. Specialistai padės Jums atrasti savo vidinius resursus surandant išeitį iš pačių kebliausių situacijų. Jums pageidaujant, garantuojame anonimiškumą. Visos paslaugos nemokamos.

Maloniai kviečiame susisiekti su projekto koordinatore telefonu: +370 69818562, el.paštu ramune.kontautaite@jonavosspc.lt arba adresu Chemikų g. 136, Jonava (Mišrių socialinių paslaugų dienos centras).

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vadovaujantis 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0004 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės  administracija

Partneriai: Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras; Jonavos r.socialinių paslaugų centras

 

Skip to content