Menu Close

Projektas “Tyla”

Š.m. lapkričio mėn. Jonavos pradinės mokyklos 3 b klasėje buvo organizuotas projektas ,,Tyla“.

Mokiniai lietuvių kalbos pamokos metu skaitė V. Palčinskaitės  pjesės ištrauką ,,Prašom tylos“, pasaulio pažinimo metu kalbėjo apie triukšmo žalą žmogaus sveikatai, vieną iš pertraukų skyrė  užklasinės literatūros skaitymui, kitą pertrauką – inscenizacijų kūrimo repeticijoms (darbas grupėse).

Savo sukurtas inscenizacijas pristatė 4 B klasės mokiniams mokyklos galerijoje.

4 B klasės mokiniai aptarė ar buvo laikomasi nustatytų vertinimo kriterijų – raiški, sklandi kalba, judesys scenoje, apranga, vaizdus inscenizacijos pristatymas, išsakė savo pasiūlymus ir patarimus.

Rezultatas – mokinių sklandaus, raiškaus kalbėjimo, skaitymo, deklamavimo įgūdžių tobulinimas, pasitikėjimo didinimas esant prieš auditoriją, atminties gerinimas, užimtumas pertraukų metu.

Parengė mokytoja metodininkė Ilma Budnikienė

Skip to content