Menu Close

Rajoninė giesmių šventė “Mano siela Viešpatį šlovina”

Pirmasis Advento sekmadienis Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje buvo pasitiktas giesme. Tradicijas tęsdami Jonavos rajono ugdymo įstaigų moksleiviai dalyvavo giesmių šventėje “Mano siela Viešpatį šlovina”. Po Šv

. Mišių bažnyčios bendruomenę pasveikino skambia, nuoširdžia, džiaugsminga giesme ir Jonavos Pradinė mokykla – Jonava pop choras “Sidabriukai”. Dėkojame tikybos mokytojai metodininkei  Jūratei Bagdonavičienei ir muzikos mokytojai metodininkei Inai Sipavičienei.

Skip to content