Menu Close

Respublikinis metodinis praktikumas „Naujoji karta. Iššūkiai – kelias tobulėjimui“

Šiuolaikinio ugdymo tikslas – ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet visų pirma motyvuoti mokinį sąmoningai mokytis visą gyvenimą ir ugdyti savimi pasitikinčią, atsakingą, kompetentingą asmenį. Sėkmė mokykloje nėra susijusi vien tik su gabumais, ji daug daugiau priklauso nuo kiekvieno iš mūsų požiūrio ir įsitikinimų.

Jei mokinys nėra motyvuotas, negalima tikėtis ir gerų mokymosi rezultatų. Norint išjudinti mokinio kūrybines galias, skaitymo sąmoningumą, tautinę savimonę, ugdyti darbingumą ir veiklumą bei socialinius įgūdžius, reikia pasirinkti tinkamus mokymo (-si) metodus, veiklas, priemones. Dirbant su naująja karta, mokytojas patiria nuolatinį iššūkį sudominti mokinį, skatinti mokymosi motyvaciją ir atrasti pažinimo džiaugsmą.

Balandžio 5 dieną Jonavos pradinėje mokykloje įvyko respublikinis metodinis praktikumas „Naujoji karta. Iššūkiai – kelias tobulėjimui“. Jo tikslas – skatinti pedagogų metodinės veiklos sklaidą, tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, didinti pedagogo atsakomybę už ugdymo(si) rezultatus. Į renginį buvo kviečiami pradinio ugdymo mokytojai, muzikos mokytojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai. Praktikume dalyvavo beveik 60 pedagogų iš Kauno, Kėdainių, Prienų, Jonavos miestų ir rajonų.

Pirmiausiai dalyviai išsiskirstė į septynias praktinės veiklos grupes, kuriose Jonavos pradinės mokyklos pedagogai dalijosi gerąją patirtimi. Grupėse buvo stebimos ir aptariamos nufilmuotos pasaulio pažinimo, muzikos pamokos, logopedinės pratybos. Taip pat dalyviai klausėsi pranešimų apie „Eksperto“ metodo taikymą, kaip paskatinti pradinuką draugauti su knyga, netradicinių dailės technikų integraciją ugdymo procese, socialinių įgūdžių lavinimą, pasitelkiant įvairias dailės ir technologijų technikas. Kiekviena grupė pristatė išvadas apie stebėtas praktines veiklas bei išklausytus pranešimus. Po pietų mokyklos direktorė B. Prasauskienė praktikumo dalyvius supažindino su mokykla. Renginį užbaigė psichologo, edukologijos mokslų magistro L. Merkio bei mokyklos psichologės O. Liutkevičienės plenarinis pranešimas „Naujoji karta: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas“. Po pranešimo pedagogai turėjo ne vieną klausimą psichologams, vyko diskusija.

Refleksijos metu dalyviai teigiamai vertino metodinio praktikumo tikslingumą bei organizavimą, todėl organizatoriai mano, jog iškeltas tikslas buvo pasiektas.

Informaciją parengė:

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė J. Skulčiuvienė,

logopedė, specialioji pedagogė metodininkė E. Ruckienė

Skip to content